17. 10. 2023

Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

Spoločnosť sa venuje podpore knižných publikácií prevažne s vojenskou tematikou. Podporili sme viaceré publikácie napríklad: knihu venovanú vojakom, ktorí tragicky zahynuli pri najväčšom leteckom nešťastí v histórii moderného Slovenska v roku 2006 pri maďarskej obci Hejce; knihu o životnom príbehu generálmajora vo výslužbe – o jednom z hrdinov, ktorý sa počas 2. sv. vojny podieľal na najväčšom úspechu 311. čs. bombardovacej perute britského kráľovského letectva (RAF); knihu, ktorej spoluautorom je priamy účastník Slovenského národného povstania a ktorej cieľom je posilniť hrdosť mladých ľudí na boj ich predkov proti fašizmu a prispieť tak k zvýšeniu historického povedomia a národnej hrdosť; a napokon aj knihu rozprávok Princ a krása zeme, v ktorej je možné nájsť rozprávky v slovenčine a angličtine z vyše 30 krajín, v ktorých pôsobili slovenskí vojaci. Jej výtlačok nám odovzdal p. Gajdoš z Vojenskej podpornej nadácie.

V roku 2023 sme podporili vydanie dvoch kníh. Prvou bola kniha V službách mieru, ktorá vznikla pri príležitosti 30. výročia vyslania prvej slovenskej jednotky do mierovej misie OSN a druhou kniha Porcelánové prasiatko od PhDr. Pavla Vitka. Kniha vyšla pri príležitosti spomienky na okupáciu Československa spred 55 rokov a vydala ju Vojenská podporná nadácia.

 

-