10/5/2017

Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

Spoločnosť sa venuje podpore knižných publikácií prevažne s vojenskou tematikou. Podporili sme viaceré publikácie napríklad: knihu venovanú vojakom, ktorí tragicky zahynuli pri najväčšom leteckom nešťastí v histórii moderného Slovenska v roku 2006 pri maďarskej obci Hejce; knihu o životnom príbehu generálmajora vo výslužbe – o jednom z hrdinov, ktorý sa počas 2. sv. vojny podieľal na najväčšom úspechu 311. čs. bombardovacej perute britského kráľovského letectva (RAF); a napokon knihu, ktorej spoluautorom je priamy účastník Slovenského národného povstania a ktorej cieľom je posilniť hrdosť mladých ľudí na boj ich predkov proti fašizmu a prispieť tak k zvýšeniu historického povedomia a národnej hrdosť.

-